Neotango & Projects

Onze interpretatie van deze "NIEUWE TANGO" werkt vanuit principes als circulair lopen, het om en door elkaar heen bewegen, het is een tango die de ruimte pakt, met dynamiek, levende omarming, verbinding en eigenheid. Principes die kale passen van inhoud, kleur en betekenis voorzien. En die vanuit de strikte vorm van tango, een vrijheid binnen de rolverdeling creëert, die leidt tot een geheel nieuw vocabulaire passend bij onze huidige moderne wereld.

Dit seizoen werken we aan 2 projecten:

Cross-Over Tango Project met
workshops & werksessies
(zie onder)

the Neotango project met
mini-seminarie & Feldenkrais op
25-26/MAR

the Neotango project --Sat-Sun 25-26/MAR

Samen met Bennie Bartels geeft Astrid Maria Cerpentier met enige regelmaat een mini-seminarie Neotango principles & techniques: principes en bewegingstechnieken die vaker en meer in neotango, maar zeker ook in tango worden gebruikt.

Telkens met een nieuw thema, hands-on bruikbaar materiaal op een speelse manier gebracht, om zo een eigentijdse, expressieve tango in connectie te vinden.

Wanneer

Sat-Sun 25-26/MAR
(voorafgaand aan Saturday's  Neo Night)

Inschrijven

Bijdrage

SAT Mini-seminar 30 € 

SUN Feldenkrais 25 €
SUN workshop 30 €

Neotango workshop

Bedoeld voor

very Small to Medium tot very Advanced. En voor iedereen die graag Neotango tools wil leren en wil leren meer expressief te dansen.

Stuur een mail naar neotango@tangoalegre.be - we hebben plaats voor 10 paren.

Programma

Zaterdag
18:30 - 21:00  Mini-seminar part I en II
21:00 - 02:00 Saturday's Neo Night

Zondag

11:00 - 12:45   Feldenkrais for tango
13:00 - 16:00 Workshop INTO tango

Cross-Over Tango Project --workshops op 23/APR

Neotango project

Intensief werken en creëren rondom één thema: “Stilte.” (spreekt uit als: stilte punt). Met tango als basistaal in al zijn verscheidenheid en interpretatie. Een fysieke bewegingstaal waarin we werken vanuit ruimte, dynamiek, contrast, beeld, muziek en improvisatie.

Samen met u levert dit een interessant leer/creatieproces op, en werken we naar een voorstelling toe.

Tango inzetten als middel tot meer artistieke expressie, het is een vorm of niche waar je niet vaak de kans toe krijgt.
Als klassiek opgeleide danser met internationale carrière heeft Bennie Bartels als geen ander toegang tot de middelen die een dergelijke interpretatie interessant maken om te zien. Astrid Maria Cerpentier begeleidt dit proces samen met hem, vanuit haar visie op tango en achtergrond in ontwerponderwijs.

Een woordje toelichting..

Elke workshop heeft een gerichte opdracht omtrent dit thema van daaruit samen iets te creëren in de begeleide sessies. Er is ruimte om zelf iets te maken, of iets te maken met gebruik van anderen.


Je kan werken vanuit muziek, beeld, beweging, ruimte, film, tekst, publiek, zolang het voor jouw verdieping en helderheid brengt rondom het thema. Als begeleiders maken wij iets samen voor/met de hele groep, en daarnaast kan/mag je ons gebruiken als materiaal, om ons in te zetten in jouw tango.


Na een tweede maakperiode (later in mei of juni) zetten we een geïmproviseerde performance in elkaar, bedoeld als inspirerend experiment, voor toeschouwers.
Ons gaat het er vooral om zélf iets te ervaren over tango, iets te leren over en door tango dat we in een andere setting nooit gekund hadden. Een tango-arts based research dus.

Bedoeld voor

Neotango project

Interesse?

Stuur een mail naar aanmelden@tangoalegre.be als je belangstelling hebt voor dit project.

Bijdrage

100 € voor de hele dag workshops
van 11:00-13:00, van 14:00-17:00 en van 17:30-19:30

jongerenkorting: -20%

Small to Medium tot very Advanced. En voor iedereen die via artistieke expressie de ziel van de tango wil leren kennen en uitdrukken. Aanmelden kan met/zonder danspartner: dansstukken kunnen ook uitgevoerd worden als solo's, in duo, als duet, in groep, met paren, en elk van deze mogelijke combinaties.